bài 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN

                       DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884, NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG

I. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ NHẤT (1873). KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA BẮC KỲ

1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất (Giảm tải)

2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất 1873

a) Sự chuẩn bị của Pháp:

+ Thiết lập bộ máy cai trị, biến Nam Kỳ thành bàn đạp để đánh ra Bắc Kỳ.

+ Dựng lên vụ Giăng – đuy – puy ở Hà Nội.

b) Quá trình tiến đánh Bắc Kỳ:

- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, năm 1873, Pháp mang quân ra đánh thành Hà Nội,

- Từ ngày 23/11 đến 12/12 Pháp chiếm các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.

3. Phong trào kháng chiến ở Bắc Kì trong những năm 1873 – 1874

a) Quân triều đình                              

- Khi Pháp đánh thành Hà Nội, 100 binh lính đã chiến đấu và hy sinh anh dũng tại Ô Quan Chưởng.

- Tổng đốc Nguyễn Tri Phương  chỉ huy quân sĩ chiến đấu dũng cảm.

b) Nhân dân

- Ở Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình…nhân dân chủ động kháng chiến

- Trận Cầu Giấy Gác-ni-e tử trận, thực dân Pháp hoang mang, chủ động thương lượng với triều đình.

- Triều đình ký với thực dân Pháp  điều ước Giáp Tuất (1874), dâng  6 tỉnh Nam kỳ cho Pháp.

II. THỰC DÂN PHÁP TIẾN ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ HAI. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở BẮC KỲ VÀ TRUNG KỲ TRONG NHỮNG NĂM 1882-1884

 1. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882 - 1883)

a) Bối cảnh:

- Ta: Trong 10 năm sau hiệp ước Giáp Tuất, chủ quyền dân tộc bị vi phạm nghiêm trọng: đất đai bị mất, nội trị, ngoại giao bị lệ thuộc.

- Pháp:

+ KT tbcn ngày càng phát triển.

+ Giới cầm quyền Pháp thống nhất với nhau trong đường lối mở rộng xâm lược.

=> Pháp quyết định ra đánh Bắc Kì lần thứ hai.

b) Quá trình Pháp tiến đánh Hà Nội và Bắc Kì lần hai.

- Năm 1882, lấy cớ triều đình vi phạm Hiêp ước 1874, Pháp kéo quân ra Bắc kì lần hai.

- Ngày 3/4/1882 Pháp bất ngờ đổ bộ lên Hà Nội.

- 25/4, Pháp nổ súng chiếm thành.

- 3/1883, Pháp chiếm mỏ than Hòn Gai, Quảng Yên, Nam Định

2. Nhân dân Hà Nội  và các tỉnh Bắc Kỳ kháng chiến

-Tại Hà Nội: Quan quân triều đình anh dũng chiến đấu dưới sự chỉ huy của Hoàng Diệu.

- Nhân dân Hà Nội và các tỉnh tích cực kháng chiến bằng nhiều hình thức sáng tạo.

- Nhiều trung tâm kháng chiến xuất hiện ở các tỉnh đồng bằng như Thái Bình, Nam Định.

+ Trận Cầu Giấy lần hai 19/5/1883, Rivie bỏ mạng thể hiện quyết tâm tiêu diệt giặc Pháp của nhân dân ta.

III. THỰC DÂN PHÁP TẤN CÔNG CỬA BIỂN THUẬN AN, HIỆP ƯỚC 1883 VÀ HIỆP ƯỚC 1884

1. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận An (Giảm tải)

2. Hai bản hiệp ước 1883 và 1884, nhà nước phong kiến Nguyễn đầu hàng

a) Hoàn cảnh lịch sử:

- Nghe tin Pháp tấn công Thuận An, triều đình Huế vội xin đình chiến.

- 25/8/1883, triều đình Huế ký với Pháp bản  Hiệp ước Hác-măng.

a) Nội dung của Hiệp ước Hác măng:

- Chính trị

+ Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp.

+ Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung kỳ.

- Ngoại giao: do Pháp nắm giữ.

- Quân sự: Pháp được tự do đóng quân ở Bắc Kì  và toàn quyền xử lý quân Cờ đen, triều đình phải nhận các huấn luyện viên và sỹ quan chỉ huy của Pháp, phải triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về kinh đô (Huế)

- Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

® Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

 6/6/1884 Pháp ký tiếp với triều đình Huế  bản hiệp ước Pa-tơ-nốt, nhằm xoa dịu dư luận và mua chuộc bọn phong kiến.

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động