HỘI CTĐ HUYỆN LỘC NINH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT LỘC NINH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                       Lộc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 BÁO CÁO

SƠ  KẾT CÔNG TÁC TTN-CTĐ

TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Căn cứ kết quả hoạt động đạt được.

Hội CTĐ trường THPT Lộc Ninh báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2013-2014 như sau :

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC :

1. Về thực lực :

- Tổng số hội viên là : 1091

Trong đó : Hội viên giáo viên : 99

        Hội viên học sinh là : 992

        Hội viên là Ðảng viên : 24                                                   

        Đội TNXK-CTĐ : 01 Đội với 24 hội viên

-Tổng số chi hội : 27 .Trong đó :  26 chi hôi học sinh và 1 chi hội giáo viên.

2. Về tổ chức :

- Tổ chức được Hội nghị BCH Hội CTĐ Trường mở rộng để củng cố tổ chức Hội, bầu ra BCH mới có đủ năng lực, phẩm chất, sự nhiệt tình và tâm huyết để lãnh đạo công tác hội, đưa hoạt động của Hội ngày càng đi lên.

- Đề nghị BCH Hội cấp trên phê chuẩn, công nhận BCH Hội của trường.

- Ổn định sĩ số các chi hội, bầu BCH các chi hội để đưa hoạt động của các chi hội đi vào tổ chức.

- Thành lập được Đội TNXK với 23 thành viên và xây dựng, định hướng hoạt động cho đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ trường học.

- Có sổ quản lí công tác Chữ thập đỏ theo quy định.

- Tiếp nhận phòng làm việc của Hội.

- Cũng cố phát triển hội viên mới ( khối 10 với tổng số hội viên là 425 ) , bổ sung thành viên của Đội Thanh Niên Tình Nguyện, Đội Thanh Niên Xung kích.

- Thành lập đội sơ cấp cứu của trường.

- Tham mưu tốt với chi bộ, BGH, các đoàn thể tổ chức khác trong nhà trường tạo điều kiện tốt cho hoạt động của Hội.

- Lập đầy đủ các hồ sơ theo quy định.

- Cùng với nhà trường thực hiện cuộc  vận động 2 không với 4 nội dung do Bộ GD-ĐT phát động: Xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM :

1. Hoạt động phong trào :

- Tiếp tục thực hiện các chương trình hoạt động thường xuyên của Hội :

+ Kết hợp với Đoàn TN tổ chức điều tra, thống kê danh sách các hội viên khó khăn trong trường để có hướng giúp đở.

+ Triển khai kế hoạch lập Đội Thanh Niên Tình Nguyện và tổ chức Hội viên khối 10 học kỹ thuật sơ cấp cứu trong môn học chính thức.

+ Thường xuyên giáo dục hội viên phòng ngừa tai nạn, cháy nổ, an toàn giao thông, chống “bạo lực học đường”.

 - Công tác từ thiện:

+ Để thực hiện tốt cuộc vận động: “ Mổi tổ chức, mổi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đồng thời thể hiện vai trò chính của hội là công tác từ thiện, do đó hội đã tham mưu với chi bộ , BGH thực hiện được một số nội dung sau:

+ Tặng 15kg gạo mỗi tháng cho Em Nguyễn Việt Danh học sinh lớp 12a2

- Công tác thăm hỏi :

+ Thăm hỏi học sinh, giáo viên bị bệnh, tai nạn, hộ sản và viếng đám tang người thân hội viên  tổng số tiền là: 1.000.0000.đồng.

+ Ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên thai với số tiền  là : 2.218.000đ.

- Công tác chăm sóc sức khỏe :

Tích cực tham gia công tác chăm sóc sức khỏe như :

+ Tham gia chương trình Y tế học đường, Y tế cộng đồng và tham gia bảo hiểm Y tế.

+ Tuyên truyền giáo dục hội viên giữ gìn vệ sinh công cộng, rèn luyên thân thể, tham gia TDTT do Tỉnh, Huyện tổ chức.

+ Bổ sung các loại thuốc thông thường cần thiết cho tủ thuốc nhà trường, tổng trị giá 5 đợt là : 3.083.000 đồng.

+ Tổ chức được 02 buổi lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, lớp học  khai thông cống rãnh mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

2. Công tác tuyên truyền :

- Kết hợp với BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu 5 giảm của huyện, tổ chức mít tinh ngày quốc tế phòng chống HIV/AIDS với hơn 300 hội viên tham gia.

- Tuyên truyền luật Quốc tế Nhân đạo, lịch sử ra đời của CTĐ Quốc tế, Chữ Thập đỏ Việt Nam, hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam tới toàn thể thanh, thiếu niên CTĐ nhân ngày thành lập Hội 23/11.

- Tuyên truyền vận động hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

3. Hoạt động gây quỹ :

 Vận động vì đồng bào miền trung khắc phục hậu quả do thiên tai, học sinh và giáo viên trích một ngày lương, tổng số tiền là : 10.198.000đ.

4. Hoạt động giao lưu phát triển:

- Thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hội CTĐ địa phương.

- Chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt trong công tác Nhân đạo để kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng.

5/ Phương hướng hoạt động :

- Tổ chức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa cuộc vận động “ mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo”, về phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo.

- Củng cố và phát triển các đội Thanh Niên CTĐ xung kích trong  trường học về số lượng và chất lượng hoạt động.

- Huy động Thanh Thiếu Niên CTĐ tham gia tích cực vào các lỉnh vực hoạt động của Hội với hình thức phong phú, làm nổi bật vai trò CTĐ trong các hoạt động như : hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, các hoạt động sơ cấp cứu, văn hoá, thể thao, các hoạt động gây quỷ CTĐ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo sơ kết công tác TTN – CTĐ trường học năm học 2014-2015.

        

         

      DUYỆT CỦA CHI BỘ                                                              TM. HỘI CTĐ TRƯỜNG                                                                                                                                              P.Chủ tịch

                                                

         Bí Thư                                                    

                                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Xuân

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động