HỘI CTĐ HUYỆN LỘC NINH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

HÔI CTĐ TRƯỜNG THPT LỘC NINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    Lộc Ninh, ngày 05 tháng 09  năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2016 – 2017

          Căn cứ vào nội dung kế hoạch số: 30/ KH- CTĐ ngày 11/09/2012 của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Bình Phước về hoạt động công tác Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2016 – 2017. Hiện nay trường đã đi vào học tập ổn định. Để công tác Chữ thập đỏ trường học hoạt động có nề nếp, ổn định, Hội Chữ thập đỏ xây dựng kế hoạch hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học, năm học 2016- 2017.

    I/ Mục đích :

         Với mục tiêu phát triển các loại hình Thanh thiếu niên tham gia các hoạt động xã hội, vừa phục vụ các đối tượng khó khăn bất hạnh, vừa góp phần giáo dục nhân cách, bồi dưỡng lòng nhân ái, nếp sống đẹp cho tuổi trẻ góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện cho xã hội.

    II/- CÔNG TÁC TRỌNG TÂM :

       1/ Củng cố và phát triển tổ chức hội :

- Tổ chức hội nghị thành lập chi hội theo khối lớp.

- Xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động phong phú, linh hoạt, phù hợp với thực tế ở cơ sở như : nhóm công tác xã hội, câu lạc bộ giúp bạn, nhóm những người tình nguyện….giúp đỡ bạn nghèo, người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

          - Chú trọng nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình điểm trong hoạt động TTN Chữ thập đỏ.

          - Phấn đấu phát triển 100% hội viên là giáo viên và học sinh đủ điều kiện vào Hội và được cấp thẻ hội, đóng hội phí đầy đủ.

     2/ Công tác xã hội từ thiện :

       - Tham mưu BGH nhà trường xét miễn giảm học phí cho học sinh khó khăn.

       - Phối hợp với Đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động TTN Chữ thập đỏ.

       - Tiếp tục thực hiện tốt việc trợ giúp nhân đạo thông qua việc tổ chức điều tra, thống kê nắm danh sách các học sinh, giáo viên khó khăn trong trường, danh sách học sinh cá biệt, danh sách học sinh khó khăn được miễn giảm học phí để có hướng giúp đỡ thông qua các phong trào: giúp bạn vượt khó, áo trắng tặng bạn, địa chỉ nhân đạo, phong trào tết vì người nghèo và NNCĐDC.

       - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo, đồng thời xây dựng môi trường học sinh thân thiện, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

       3/ Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu :

       - Duy trì tủ thuốc sơ cấp cứu tại trường và bổ sung thuốc thường xuyên.

       - Mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn 5 kỹ thuật sơ cấp cứu cho cán bộ hội viên, TTN Chữ thập đỏ xung kích, thực hiện tốt trong trường học và cộng đồng.

       - Vệ sinh sạch đẹp trường, lớp học, đường làng ngõ xóm. Trồng và bảo vệ cây xanh, tham gia các ngày thứ bảy tỉnh nguyện, ngày chủ nhật xanh do Hội Chữ thập đỏ và đoàn thanh niên phát động.

      - Xây dựng góc “ Sức khỏe chữ thập đỏ”.

      - Thành lập đội hiến máu tình nguyện có 24 thành viên là học sinh (đủ 18 tuổi) và giáo viên.

      - Tham gia tốt các phong trào phòng chống các dịch bệnh, phòng ngừa tai nạn thương tích trong trường học.

      - Tích cực tham gia chương trình y tế cộng đồng và khuyế khích giáo viên và học sinh tham gia BHYT tự nguyện.

      - Tăng cường thực hiện nếp sống vệ sinh cá nhân, rèn luyện thân thể, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng xã hội.

    4/ Công tác tuyên truyền, huấn luyện:

     a/ Tuyên truyền :

      - Tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương,có kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu về các ngày kỷ niệm, ngày lịch sử của đất nước… ,ngày Quốc tế CTĐ – TLTĐ 08/5 và ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11, Luật hoạt động

Chữ thập đỏ.

      - Tổ chức học Điều lệ Hội cho 100% hội viên

      - Đặc biệt đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

      - Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, thao diễn cấm trại sinh hoạt bổ ích, phát triển tính năng động, sáng tạo và những hoạt động vui chơi bổ ích phù hợp với tuổi trẻ.

      - Tổ chức tuyên truyền vận động phòng chống các tệ nạn ma túy HIV/AIDS,tuyên truyền về nếp sống văn hóa và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

   b / Huấn luyện:

     - Tổ chức tập huấn 5 kỷ thuật sơ cấp cứu ban đầu, kỷ năng ứng phó, phòng ngừa thảm họa cho TTN Chữ thập đỏ nhằm xây dựng lực lượng nồng cốt trong hoạt động TTN Chữ thập đỏ.

     - Tham gia các đợt tập huấn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức.

  5/ Hoạt động gây quỹ:

     - Vận động ủng hộ quỹ nhân đạo hàng năm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo (Cán bộ nhân viên ủng hộ ích nhất 1 ngày lương, học sinh ủng hộ ít nhất 5000đ).

     - Thu hội phí 100% và trích nộp hội phí đúng quy định.

     - Tổ chức xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức như : Nuôi heo đất, văn nghệ  gây quỹ, thu gom giấy vụn , tổ chức lao động sản xuất để gây quỹ, vận động quyên góp…

    6/ Công tác thi đua -  khen thưởng:

         * Công tác thi đua:

       Tổ chức ký kết thi đua với các chi hội lớp (có xác nhận của Ban Giám Hiệu nhà trường),căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm học để cuối năm áp dụng cho việc xét, xếp loại thi đua cuối năm.

         *Công tác khen thưởng:

        Chữ thập đỏ cần chú ý biểu dương những tập thể cá nhân, cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong công tác chữ thập đỏ bằng nhiều hình thức như : tuyên dương dưới cờ, đề nghị tặng giấy khen, bằng khen….

III. Kế hoạch cụ thể :                

  • Kế hoạch tháng 09 đến tháng 12 ( Học kỳ 1):

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

 

 

 

9/2016

 

-Triển khai kế hoạch bảo vệ trẻ em và thanh niên,thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ

-Kiểm tra,bổ sung thêm tủ thuốc để phục vụ tại chỗ,kịp thời cứu chữa ban đầu cho cán bộ giáo viên và học sinh khi ốm đau bệnh tật.

 

-         Chủ tịch hội

-         Y tế

  

 

   10/2016

- Danh sách hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ các chi hội,vận động quyên góp sách báo cũ tặng cho hội viên nghèo.

-Chuẩn bị cho kế hoạch vận động hiến máu nhân đạo.

    - Chủ tịch hội

    - Y tế

    - Thanh niên tình nguyện

         

 

  11/2016

-Thăm hỏi,động viên tinh thần hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,hộ nghèo.

-Tuyên truyền ngày thành lâp Hội CTĐ Việt Nam (23/11) về truyền thống vẻ vang các hoạt động nhân đạo,truyền thống nhân ái của dân tộc,đặc biệt chú trọng lớn như: “ mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn liền với địa chỉ nhân đạo”.

 

 

 

    - Chủ tịch hội

    - Y tế

 

  12/2016

-Kiểm tra,bổ sung thêm tủ thuốc để phục vụ tại chỗ,kịp thời cứu chữa ban đầu cho cán bộ giáo viên và học sinh khi ốm đau bệnh tật.

 

    -Y tế

             Đây là kế hoạch hoạt động công tác Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ của trường THPT Lộc Ninh năm học 2016- 2017.

     DUYỆT CỦA CHI BỘ                                           TM. HỘI CTĐ TRƯỜNG                                                    

        Bí Thư                                                                    P.Chủ Tịch

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động