HỘI CTĐ HUYỆN LỘC NINH                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CTĐ Trường THPT Lộc Ninh                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số 02/KH.CTĐ

                                                                                         Lộc Ninh, ngày 12 tháng 09  năm 2014

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH CHỮ THẬP ĐỎ NĂM HỌC 2014 -2015

 

THÁNG

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHUẨN BỊ

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

9/2014

Nắm danh sách hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ các chi hội, vận động quyên góp sách báo cũ tặng cho hội viên nghèo.

Biểu mẫu

GVCN,TNTN

 

10/2014

Thăm hỏi,động viên tinh thần hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chất độc da cam.

Phương tiện, quà

Chủ tịch Hội,TNTN

 

11,12/2014

Thăm hỏi, động viên tinh thần hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo.

Phương tiện , quà

Chủ tịch Hội,TNTN

 

02/2015

Thăm hỏi, động viên tinh thần hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo.Tặng quà tết, thăm hỏi các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi tại trung tâm bảo trợ xã hội Huyện.

Phương tiện , quà

Chủ tịch Hội,TNTN

 

03/2015

Thăm hỏi, động viên tinh thần hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo.

Phương tiện , quà

Chủ tịch Hội,TNTN

 

05/2015

Làm công tác từ thiện tại các xã vùng đồng bào dân tộc.có kế hoạch riêng

 

Chủ tịch Hội,TNTN

 

 

*Lưu ý : - Thời gian cụ thể từng tháng có thể thay đổi theo kế hoạch chung của nhà trường. Nếu có thay đổi BCH sẻ thông báo đến từng thành viên trong đội.

- BCH chịu trách nhiệm xem xét, lập danh sách và nấm địa chỉ các đội viên mà đội đến thăm.

- Đội trưởng chịu trách nhiệm triển khai cụ thể cho các thành viên của đội về nội dung trong từng tháng.

  

       Duyệt của chi bộ                                                       TM.BCH Hội

             Bí thư                                                                     P.chủ tịch  

 

                                                  

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động