HỘI CTĐ HUYỆN LỘC NINH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT LỘC NINH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          Lộc Ninh, ngày 1 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO     

VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM NĂM ẤT MÙI 2015

         -Thực hiện kế hoạch số: 16/KH- CTĐ ngày 11/11/2014 của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Bình Phước về việc vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm Ất Mùi 2015.

     Nhằm thiết thực trợ giúp người nghèo vui xuân, đón tết, Hội Chữ Thập Đỏ Trường THPT Lộc Ninh xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm Ất Mùi 2015.

      Đây là phong trào mang tính nhân đạo, thể hiện lòng tương thân tương ái của con người Việt Nam, mà trường THPT Lộc Ninh đã duy trì thành công trong nhiều năm qua.Mục đích của phong trào này là làm sao cho tất cả người nghèo đều có điều kiện vui xuân đón tết, vui vẻ đầm ấm theo phong tục, tập quán của dân tộc.

      Được sự chỉ đạo của BGH nhà trường và Chi Bộ, nay CTĐ trường THPT Lôc Ninh đúng ra tổ chức quyên góp và vận động.

      Tùy điều kiện thực tế của từng hội viên và các chi hội ủng hộ gây quỹ (tối thiểu là 5000đ/người) để thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có điều kiện đón tết vui vẻ.

      Yêu cầu GVCN các lớp vận động và nộp về phòng y tế, từ ngày 20/12/2014 đến hết ngày 23/12/2014.

      Nộp kèm theo danh sách 01 học sinh trong diện khó khăn, đối tượng neo đơn, con dân tộc thiểu số, cần được hổ trợ quà tết.

        Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2014.Hội CTĐ yêu cầu các hội viên và các chi hội đóng góp gây quỹ để phong trào đạt hiệu quả thiết thực nhất, giúp cho các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có điều kiện đón tết cổ truyền vui vẻ.

 

               Duyệt của Chi Bộ                                                                              T/M BCH

                                                                                                                      P.Chủ Tịch                                         

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động