TRƯỜNG THPT LỘC NINH

BCH  ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC NINH             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:  83 /KHLT-ĐTN.LN                                                               Lộc Ninh , ngày  05   tháng 11   năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”

Trường THPT Lộc Ninh- Năm học 2014 - 2015

 I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Với mục đích thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào "Thi dua dạy tốt, học tốt và tích cực nghiên cứu khoa học", phong trào " đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" trong đoàn viên, thanh niên.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên, học sinh thể hiện khả năng hiểu biết, đồng thời tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, kỹ năng xử lý tình huống, đồng thời đa dạng hoá các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1.  Thời gian

- Triển khai kế hoạch, phát hành thông báo tham gia chương trình: 4/11/2014.

- Các lớp đăng kí danh sách dự thi (họ tên học sinh, lớp; kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2013-2014) chậm nhất là ngày 24/11/2014 về VP Đoàn trường.

- Vòng loại: Tổ chức như sau: mỗi khối sẽ dự thi phần kiểm tra kiến thức để chọn 4 thí sinh vào vòng chung kết (01 HS cho ban KHTN, 03 HS cho ban cơ bản), dự kiến tổ chức sau khi kết thúc thi học kì I.

- Tổ chức các trận chung kết: dự kiến ngày 21/03/2015.

2. Địa điểm: Hội trường Trường THPT Lộc Ninh.

III. ĐỐI TƯỢNG

- Học sinh các lớp trường THPT Lộc Ninh: mỗi lớp cử 01 học sinh tham gia.

- Điều kiện tham gia: học sinh đạt học lực Khá hoặc Giỏi, hạnh kiểm tốt trong năm học 2013 – 2014.

IV. BAN TỔ CHỨC

1.     Ban chỉ đạo:

- Trưởng ban: Thầy Trịnh Lương Quang - Hiệu trưởng nhà trường.

- Ủy viên:

          Thầy Nguyễn Văn Thạch – Phó hiệu trưởng nhà trường.

          Thầy Hoàng Văn Bảy – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Cô Trần Thị Mỹ Huệ – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

2.     Ban cố vấn: Chi đoàn GV Phân công mỗi tổ 1 thành viên 

3.     Ban tổ chức

- Trưởng ban: Thầy Phan Ngọc Thịnh – Bí thư Đoàn trường.

- Phó trưởng ban: Thầy Lục Trường Thu – Phó Bí thư Đoàn trường.      

- Ủy viên:         Cô Phạm Thị Diễm Hương– Bí Thư Chi đoàn Giáo viên.

                                         Thầy Lường Khắc Sự - UVBTV  Đoàn trường.

                          Cô Võ Thị Thanh Thúy– UV BCH Đoàn trường.

V. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

     - Kết cấu chương trình dựa trên chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” của Đài truyền hình Việt Nam.

     - Mỗi trận thi đấu gồm có 4 vòng: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc, Về đích.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. Các vòng loại: 06 giải I (cho HS có điểm cao nhất mỗi ban). (100.000đ/giải)
  2. Trận chung kết: 03 giải I (5.00.000đ, bao gồm tiền và Giấy khen), 03 giải II (3.00.000đ), 03 giải III (200.000đ/giải).

VII. TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ

  • Máy chiếu, màn chiếu
  • Âm thanh, ánh sáng.
  • Bộ chuông.
  • Bảng con, bút lông.
  • Phông , băng- rôn tuyên truyền.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu với Ban Giám hiệu về việc tổ chức chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” cho học sinh trong trường năm học 2014 -2015.

- Phân công trong Ban chấp hành Đoàn trường tham gia tổ chức chương trình.

- Triển khai kế hoạch tổ chức chương trình đến các chi đoàn.

2. Tổ chuyên môn

- Tham gia cố vấn cho mỗi trận thi đấu.

- Tổ trưởng phân công giáo viên soạn câu hỏi cho chương trình (trừ những giáo viên là đoàn viên).

* Số lượng câu hỏi/tổ :  (trong chương trình cơ bản )

          - Khối 10:

+ 20 câu khởi động (dạng câu hỏi ngắn, trả lời nhanh hoặc điền khuyết đơn giản).

          + 40 câu về đích (dạng câu hỏi tái hiện kiến thức, câu hỏi giải thích hiện tượng, suy luận logic,…).

- Khối 11:

+ 20 câu khởi động (dạng câu hỏi ngắn, trả lời nhanh hoặc điền khuyết đơn giản).

          + 40 câu về đích (dạng câu hỏi tái hiện kiến thức, câu hỏi giải thích hiện tượng, suy luận logic,…).

- Khối 12:

+ 20 câu khởi động (dạng câu hỏi ngắn, trả lời nhanh hoặc điền khuyết đơn giản).

          + 40 câu về đích (dạng câu hỏi tái hiện kiến thức, câu hỏi giải thích hiện tượng, suy luận logic,…).

- Thời gian gửi câu hỏi: Sau khi duyệt câu hỏi, tổ trưởng gửi câu hỏi về địa chỉ email: phanngocthinh@gmail.com, chậm nhất là ngày 28/11/2014.

3. Chi đoàn giáo viên

BCH chi đoàn Giáo viên phân công đoàn viên soạn câu hỏi theo nhóm chuyên môn (trong đó có 2 nhóm soạn câu hỏi về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, xã hội):

+ Số lượng: mỗi nhóm 20 câu hỏi khởi động và 20 câu hỏi về đích (lĩnh vực: do BCH chi đoàn Giáo viên phân công).

+ Thời gian: Gửi về cho đồng chí Phạm Thị Diễm Hương - Bí thư chi đoàn giáo viên,  chậm nhất ngày 28/11/2014.

4. Giáo viên được phân công soạn câu hỏi

- Soạn và gửi câu hỏi theo sự phân công của Tổ chuyên môn hoặc BCH chi đoàn Giáo viên.

- Chịu trách nhiệm về nội dung câu hỏi của mình.

- Tổ trưởng CM có trách nhiệm duyệt câu hỏi trước khi nộp về BTC.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” cho học sinh trường THPT Lộc Ninh năm học 2014 – 2015 của trường THPT Lộc Ninh.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các tổ chuyên môn;

- Các chi đoàn trực thuộc;

- Lưu VP./.

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                     TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

      HIỆU TRƯỞNG                                                            BÍ THƯ

 

  Trịnh Lương Quang                                                 Phan Ngọc Thịnh

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động