Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Phước                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT LỘC NINH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 71/KH-THPT.LN                                                                 Lộc Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014-2015

  

          Căn cứ Kế hoạch năm học 2014-2015, Trường THPT Lộc Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT năm học 2014-2015 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi trong học sinh giữa các khối lớp trong nhà trường.

- Nhằm tuyển chọn đội tuyển TDTT để bồi dưỡng tham gia đại hội  TDTT và hội thao quốc phòng cấp tỉnh năm 2015.

- Đại hội phải được tổ chức nghiêm túc và thu hút nhiều đối tượng học sinh tham gia.

II. Thành lập Ban tổ chức:

Nhà trường sẽ thành lập Ban tổ chức gồm các thành viên sau:

- Cô Trần Thị Mỹ Huệ - Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban

- Thầy Nguyễn Hoàng Nguyên – Tổ trưởng tổ TD: Phó ban

- Thầy Phan Ngọc Thịnh – Bí thư đoàn trường: Phó ban

- Thầy Dương Thế Sung – Trưởng ban Văn thể: Phó ban

- Thầy Phạm Văn Duy – Giáo viên TD: Thành viên

- Thầy Nguyễn Duy Quang – Giáo viên TD: Thành viên

III. Thời gian và địa điểm thực hiện:

1/ Thời gian: Dự kiến từ ngày 05/10/2014 đến ngày 16/11/2014 (7 tuần) tổ chức vào các ngày chủ nhật trong tuần.

2/ Địa điểm: Tại trường THPT Lộc Ninh và các sân bóng đá trong huyện Lộc Ninh (đối với môn bóng đá).

IV. Đối tượng tham gia:

Tất cả các em học sinh đang theo học tại trường (trừ những học sinh khuyết tật, các bệnh về tim mạch hoặc đang trong thời gian kỷ luật).

V. Kinh phí tổ chức:

- Theo quy định hiện hành v/v tổ chức Đại hội TDTT cấp trường.

- Nhà trường cấp một số dụng cụ thi đấu thiết yếu.

- Nhờ hỗ trợ kinh phí từ quỹ phụ huynh học sinh.

- Riêng môn bóng đá, nếu học sinh đồng ý thì tự đóng góp kinh phí thuê sân cỏ nhân tạo.

VI. Tổ chức thực hiện:

- Tổ thể dục lên kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện.

- Ban chấp hành đoàn trường hỗ trợ khâu tổ chức, điều động, vận động, tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tham gia.

- Ban văn thể phối hợp với tổ Thể dục trong một số quá trình tổ chức.

- Các giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình lớp, phát hiện những em có năng khiếu động viên các em tham gia, vận động học sinh trong lớp theo cổ vũ.

- Bảo vệ: tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi,…cho ban tổ chức làm việc.

Để Đại hội TDTT thành công tốt đẹp, đề nghị các thành viên có liên quan thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch trên đây. Trong qua trình thực hiện nếu có vướng mắc thì cùng trao đổi để thống nhất thực hiện.

 

                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                     Trịnh Lương Quang

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động