HUYỆN ĐOÀN LỘC NINH                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC NINH               

             ***

   Số:   09   KH/ĐTN                                                            Lộc Ninh, ngày   10   tháng 03  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Du khảo về nguồn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931- 26/3/2016); 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)

 

Nhằm thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931- 26/3/2016); 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) ;

 Ban thường vụ Đoàn trường THPT Lộc Ninh  xây dựng kế hoạch du khảo về nguồn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về  truyền thống yêu quê hương đất nước, hướng về nguồn cội. Nêu cao lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường; niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; ý thức sống đẹp - sống có ích, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Chủ đề: “Hành trình về với di tích lịch sử - thiên nhiên”

2. Địa điểm:  Cần Giờ - TP.HCM ( Căn cứ Rừng Sác - Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ)

3. Thời gian: 01 ngày, ngày 27/3/2016;

Phương tiện di chuyển: Thuê xe khách

Lộ trình: Bắt đầu xuất phát lúc 4h00 trại trường THPT Lộc Ninh – Cần Giờ

4. Nội dung:

- Tổ chức du khảo về nguồn thăm các di tích lịch sử và khu bảo tồn thiên nhiên.

5. Thành phần và số lượng tham dự:

Thành phần: Chi đoàn Giáo viên; Bí thư hoặc phó bí thư các chi đoàn; Khách mời BGH.

Số lượng: Dự kiến từ 25 – 50 người.

6. Một số quy định chung

- Đảm bảo giờ giấc và chấp hành sự điều động theo quy định của Ban tổ chức.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Thống nhất nội dung và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đến các chi đoàn.

- Hợp đồng xe, chuẩn bị ăn sáng và ăn trưa, tối cho cả đoàn.

2. Kinh phí: Để đảm bảo kinh phí tham quan, ăn sáng, ăn trưa… mỗi người tham gia đóng 450.000đ.

4. Đăng ký tham gia: Các chi đoàn lập danh sách đăng ký (đóng tiền) nộp về cho Đ/c Lục Trường Thu -  P.BT Đoàn trường) chậm nhất ngày 12/3/2016.

Trên đây là kế hoạch tổ chức du khảo về nguồn năm học 2015-2016 của Đoàn trường THPT Lộc Ninh.

Kính mong tất cả quí thầy cô quan tâm cùng tham gia và các chi đoàn tích cực hưởng ứng tham gia.

Nơi nhận:

- Chi bộ;

- BGH;

- GVCN các lớp;

- BT các chi đoàn;

- Lưu;

DUYỆT CỦA CHI BỘ

    BÍ THƯ

    (Đã kí)

DUYỆT CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí Thư

(Đã kí)

Hoàng Văn Bảy

 

Trịnh Lương Quang

Phan Ngọc Thịnh

 

 

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động