HUYỆN ĐOÀN LỘC NINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC NINH

      Số: 08-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

              Lộc Ninh, ngày 12  tháng 1 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày Chủ Nhật xanh"

Tháng 01/ 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường năm học 2014 - 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức “Ngày Chủ Nhật xanh” tháng 01/2015.

            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

            - Làm sạch môi trường trong và ngoài nhà trường tạo thói quen tốt trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về việc xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

            - Thiết thực chào mừng kỷ niệm mừng Đảng, mừng xuân 2015.

            II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

            - Quét và làm sạch khu vực xung quanh trường,

            - Tỉa và làm sạch vườn cây trong khuôn viên trường.

            Bí thư hoặc Phó Bí thư chi đoàn phải trực tiếp chỉ đạo và theo dõi thực hiện “Ngày Chủ Nhật xanh”.

            III. PHÂN CÔNG KHU VỰC PHỤ TRÁCH

            Sẽ thông báo cụ thể.

            IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

  1. Tuỳ khối lượng công việc được giao, Bí thư lấy lực lượng đầy đủ để hoàn thành tốt công việc. Mỗi Chi đoàn lập danh sách, cử 10 ĐVTN tham gia “Ngày Chủ Nhật xanh”.

            2. Bí thư các chi đoàn khảo sát khối lượng lao động để chuẩn bị đầy đủ: chổi quét, bì đựng rác, cuốc, rựa.....

            V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

            Hai buổi, từ 7h30' - 11h00' ngày Chủ Nhật, 18/1/2015 và từ 7h30' - 11h00' ngày Chủ Nhật, 25/1/2015

            Các chi đoàn lao động chỉ được ra về khi Ban tổ chức đã nghiệm thu xong công việc.

"Ngày Chủ Nhật xanh" là hoạt động có ý nghĩa giáo dục ĐVTN và là hoạt động thường xuyên. Yêu cầu Ban chấp hành chi đoàn thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện hoạt động này là tiêu chí quan trọng xét thi đua của các chi đoàn trong năm học 2014 - 2015.

 

Nơi nhận:

- Huyện  đoàn (b/c),

- Chi uỷ, Ban Giám hiệu (b/c),

- GVCN các lớp (p/h),

- Các chi đoàn (t/h)

- Lưu VP Đoàn, đăng Website.

                    TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                       BÍ THƯ

 

                              Phan Ngọc Thịnh

 

 

 

 

 

HUYỆN ĐOÀN LỘC NINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LỘC NINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

  

THÔNG BÁO

Phân công khu vực thực hiện  “Ngày Chủ Nhật xanh" đợt 1- tháng 1 năm 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 08-KH/ĐTN ngày 12/1/2015  của Ban Thường vụ Đoàn trường)

 

Thời gian: Từ 7h30’- 11h00  ngày 18/1/2015 (Sáng Chủ Nhật)

 

TT

Đơn vị

Địa điểm

Nội dung công việc

1.     

 

 

 

2.     

 

 

3.     

 

 

4.     

 

 

5.     

 

 

 

 

 

6.     

 

 

 

 

7.     

 

 

 

 

8.     

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Đồng chí Bí thư chi đoàn lập danh sách ĐVTN tham gia, cử người phụ trách, theo dõi đôn đốc, hoàn thành phần việc đã được phân công.

- Chuẩn bị các dụng cụ lao động

                                                                               

                                                                     BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động