SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT LỘC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

 

Số : ......./ KH-THPT-LN                                                     

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN OLYMPIC 19/5 - 2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THPT Lộc Ninh;

Căn cứ Điều lệ Thi OLYMPIC 19/5 của sở Giáo dục Đào tạo Bình Phước năm 2015;

Trường THPT Lộc Ninh lập kế hoạch tổ chức thi chọn vào đội tuyển Olympic 19/5 năm học 2016 cho học sinh khối 10,11 như sau:

I. MỤC ĐÍCH KỲ THI

Nhằm thúc đẩy và khuyến khích phong trào học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, tạo nguồn tham dự kì thi  Olympic 19/5 cấp tỉnh năm học 2016-2017;

Tạo điều kiện để học sinh làm quen với những hình thức thi khác nhau, có cơ hội giao lưu học hỏi, tự học tập nghiên cứu bổ sung vào đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 và chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi THPT Quốc Gia, Cao đẳng, Đại học.

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH KỲ THI

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi: 14 giờ ngày 22/10/2016, tại các phòng học lớp 10a1 đến 10a9.
 2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 10,11 có hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên ( tính theo kết quả xếp loại của năm học 2015-2016).
 3. Các môn thi: Mỗi học sinh làm duy nhất 01 bài thi thuộc các môn Ngữ văn,
 4. Toán, Anh văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Tin học.
 5. Nội dung thi: Dạng cơ bản và nâng cao trong chương trình THPT, tập trung chủ yếu cho chương trình thi ĐH, CĐ và thi chọn học sinh giỏi; Bám sát cấu trúc đề thi do Sở Giáo dục ban hành.
 6. Thời gian làm bài: 180 phút/môn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập BTC kỳ thi, giáo viên ra đề thi, giám thị coi thi, giám khảo chấm thi và giáo viên bồi dưỡng đội tuyển.

      2. Tổ trưởng chuyên môn:

- Nghiên cứu cấu trúc đề thi, chỉ đạo giáo viên ra đề thi đảm bảo chuẩn, chất lượng.

- Chỉ đạo tổ viên thực hiện nghiêm túc công tác coi, chấm thi.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ bồi dưỡng đội tuyển thực hiện kế hoạch.

      3. Giáo viên bồi dưỡng

- Tích cực nghiên cứu giáo trình bồi dưỡng, thực hiện công tác bồi dưỡng đội tuyển đạt hiệu quả, đảm bảo thời lượng và chất lượng bồi dưỡng.

      4. Các mốc thời gian

 • 20/10/2016 :  Nộp đề thicho BGH
 • 22/10/2016: Tổ chức thi lúc 14 giờ.
 • 24/10/2016 : Chấm bài thi.
 • 25/10/2016 : Công bố danh sách thí sinh trong đội tuyển.
 • Từ tháng 11/ 2016 đến tháng 05/ 2017 : Bồi dưỡng đội tuyển.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Olympic 19/5 năm 2016; đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện để kỳ thi diễn ra thành công theo kế hoạch.

                                                                                  Lộc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động