Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Phước                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT LỘC NINH                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                  Lộc Ninh,  ngày 25 tháng 12  năm 2014

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI IOE CẤP TRƯỜNG, CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2014-2015

 

Căn cứ  vào công văn số 3258/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 10 năm 2014 và công văn 3574/SGDĐT-GDTrH  ngày 25 tháng 12 năm 2015 về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi tiếng Anh trên internet và cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015, Trường THPT Lộc Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức thi như sau:

  A.CUỘC THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

   I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

     - Học sinh 3 khối lớp 10, 11, 12.

     - Thi cấp trường: Học sinh phải vượt qua vòng thi tự luyện thứ 20.

     - Thi cấp tỉnh: Học sinh phải vượt qua vòng thi tự luyện thứ 25 và được chọn  tham gia thi cấp tỉnh.

  II. TỔ CHỨC THI CẤP TRƯỜNG

   1. THỜI GIAN THI

     - Ngày 10, 11/ 01/ 2015 (Thứ 7, chủ nhật).

       + Khối lớp 10: 9h00 đến 9h30hoặc từ 15h00 đến 15h30.

       + Khối lớp 11: 10h00 đến 10h30 hoặc 16h00 đến 16h30.

       + Khối lớp 12: 11h00 đến 11h30 hoặc 17h00 đến 17h30.

  2. LỊCH LÀM VIỆC

     - Từ 27/12/2014 đến 09/01/2015

     - Tổ Anh văn họp tổ triển khai, lập danh sách học sinh dự thi, hướng dẫn học sinh tự luyện; ôn luyện cho học sinh

    - Ngày 9/1/2015: Tổ Tin học (Nguyễn Văn Kế) phối hợp tổ Anh chuẩn bị đầy đủ về điều kiện về cơ sở vật chất (phòng máy, laptop, cài các phần mềm,…)

    - Ngày 10,11/1/2015: thi theo thời gian quy định. Sau khi thi xong thư kí tổng hợp nộp kết quả cho phó ban.

 III. THI CẤP TỈNH

    - Vòng thi được tổ chức 02 ngày, 07,08/03/2015 với khung giờ cụ thể như sau:

     + Khối lớp 10: 9h00 đến 9h30hoặc từ 15h00 đến 15h30.

     + Khối lớp 11: 10h00 đến 10h30 hoặc 16h00 đến 16h30.

     + Khối lớp 12: 11h00 đến 11h30 hoặc 17h00 đến 17h30.

B. OLYMPIC “ TÀI NĂNG TIẾNG ANH”

    - Đối tượng tham gia: Sở GDĐT xem xét lựa chọn 02 học sinh lớp 11 theo 2 tiêu chí:

     + Kết quả thi  Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh của học sinh.

     + Kết quả đánh giá kĩ năng nghe nói của học sinh thông qua kiểm tra do Sở GDĐT tổ chức (nếu cần thiết).

 

  Trên đây là kế hoạch thi IOE vòng trường, vòng tỉnh năm học 2014-2015, yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên được phân công thực hiện nghiêm túc.

 

                                                                                                 P.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban tổ chức.

- Tổ Anh, Tin học.                                                                    Trần Thị Mỹ Huệ

- Lưu VT.                                                                                  

 

                                                                                  

 

 

 

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động