Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Phước                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT LỘC NINH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2015

 

I. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG 11/2015

1/ Công  tác tổ chức:

- Hoàn thành hồ sơ bổ nhiệm lại cho thầy Nguyễn Văn Thạch.

- Hoàn thành các quyết định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho giáo viên, CBCNV.

- Số giáo viên hợp đồng đã thi công chức.

2/ Chuyên môn:

- Kết thúc đợt thi giáo viên giỏi vòng trường.

  Kết quả có: 51 giáo viên đăng kí dự thi, trong đó:

+  Đạt giáo viên giỏi: 47/51

+  Không đạt: 2/51

+ Mới thi 1 tiết: 1/51

+ Chưa thi: 1/51.

- Tổ chức thi chọn đội tuyển Olimpic và đã chọn ra đội tuyển để bồi dưỡng.

- Hoàn thành tổ chức HKPĐ cấp trường và đã chọn ra đội tuyển để tập luyện.

- Tiến hành bồi dưỡng đội tuyển máy tính Casio để thi vòng tỉnh.

3/ Tài chính:

- Chi trả đẩy đủ các khoản đến hết tháng 12.

- Hoàn thành công trình nâng cấp, sửa chữa sân trường.

- Gần hoàn thành các khoản thu học kỳ I.

4/ Các hoạt động khác:

- Tổ chức thành công lễ kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Vắng Cô Hải, Thầy Linh).

- Tổ chức thành công đêm văn nghệ gây quỹ vượt khó.

5/ Một số tồn tại:

- Một số giáo viên còn bỏ tiết để đi dự giờ.

- Một số giáo viên thể dục bỏ tiết dạy khi thời tiết chưa mưa.

- Học sinh còn vi phạm đánh nhau nhiều.

II. KẾ HOẠCH THÁNG 12/2015

1/ Công tác tổ chức:

- Tiếp nhận giáo viên mới sau khi thi công chức.

- Triển khai hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức theo quy định mới.

- Kiểm điểm quá trình công tác Học kì I.

2/ Chuyên môn:

- Tổ chức cho học sinh đi thi máy tính Casio vào ngày 8/12/2015 (cho đi trước 1 ngày).

- Công bố kết quả thi giáo viên giỏi vòng trường.

- Tổ chức ôn tập và thi học kì I (theo kế hoạch số 89/KH-THPT LN, ngày 25/11/2015).

- Tiến hành phân công lại chuyên môn.

- BGH kiểm tra hồ sơ chuyên môn lần 2.

- Giáo viên bộ môn rà soát lại cột điểm, tăng cường kiểm tra bổ sung các cột điểm, vào điểm kịp thời.

3/ Tài chính, cơ sở vật chất:

- Tiến hành quyết toán kinh phí huyện hỗ trợ để làm sân trường.

- Vận động đóng góp các loại quỹ:

+ Quỹ nhân đạo: 5.000đ

+ Chữ thập đỏ: 12.000đ

+ Vì người nghèo: 5.000đ

+ Giáo dục: 4.000đ

- Thu và hoàn thành các khoản thu học kì I.

- Các lớp nộp tiếp quỹ PHHS về trường, hiện nay đã có 26 lớp nộp.

- Vận động công trình thanh niên (giao Đoàn thanh niên vận động)

- Tiến hành trồng cây kiểng ở các bồn cây.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ thi học kì I.

- Thu tiền đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, phiếu học tập (kèm danh sách).

 Lộc Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2015       

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                      Trịnh Lương Quang                                                  

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động