ThứSángChiều 
Thứ 2Thầy Quang,Thầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Thạch, Cô Huệ 
Thứ 3Thầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Quang, Thầy Bảy, Cô Huệ 
Thứ 4Thầy Quang, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Thạch, Thầy Bảy, Cô Huệ 
Thứ 5Thầy Quang,Thầy Thạch, Thầy BảyThầy Thạch, Thầy Bảy, Cô Huệ 
Thứ 6Thầy Quang,Thầy Thạch, Cô HuệThầy Thạch, Thầy Bảy 
Thứ 7Thầy Quang, Cô HuệThầy Thạch, Thầy Bảy 

Trực buổi sáng phải có mặt trước 7h00.

Trực buổi chiều phải có mặt trước 14h00

Trực tiết 5 ra về sau khi HS về hết.

                                                                                          Lộc Ninh, Ngày 17/08/2015

                                                                                                           Hiệu Trưởng

                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                  Trịnh Lương Quang

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Các bài viết khác
Hình ảnh hoạt động