ThứSángChiềuTrực tiết 5
Thứ 2Thầy Quang,Thầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Thạch, Cô HuệThầy Thạch
Thứ 3Thầy Quang, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Bảy, Cô HuệThầy Bảy
Thứ 4Thầy Quang,Thầy Thạch, Thầy BảyThầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Quang
Thứ 5Thầy Quang,Thầy Thạch, Cô HuệThầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệCô Huệ
Thứ 6Thầy Quang,Thầy Thạch, Thầy BảyThầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệThầy Thạch
Thứ 7Thầy Quang,Thầy Thạch, Thầy Bảy, Cô HuệNghỉThầy Bảy

Trực buổi sáng phải có mặt trước 7h00.

Trực buổi chiều phải có mặt trước 14h00

Trực tiết 5 ra về sau khi HS về hết.

Lộc Ninh, Ngày 12/08/2014

                                                                                                                              Hiệu Trưởng

                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                Trịnh Lương Quang

  Bookmark and Share Gửi email In thông tin
Hình ảnh hoạt động