Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu / Ký hiệu4337-SGDĐT-KTKĐCLGD-V/v xây dựng ngân hàng đề thi đề xuất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm 2018-2019
Về việc / trích yếu V/v xây dựng ngân hàng đề thi đề xuất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm 2018-2019
Ngày ban hành
Loại văn bản / tài liệu Văn bản
Là công văn (văn bản)
Đơn vị / phòng ban GDTrH
Lĩnh vực
Người ký duyệt PGĐ. Hồ Hải Thạch
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD&ĐT Bình Phước
Tài liệu đính kèm
4337/SGDĐT-KTKĐCLGD 4337/SGDĐT-KTKĐCLGD
Nội dung chi tiết
Hình ảnh hoạt động