Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu / Ký hiệu4358/SGDĐT-TCCB-V/v Hướng dẫn thủ tục thực hiện chính sách tinh giảm biên chế
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành
Loại văn bản / tài liệu Văn bản
Là công văn (văn bản)
Đơn vị / phòng ban TCCB
Lĩnh vực
Người ký duyệt PGĐ. Lý Thanh Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD&ĐT Bình Phước
Tài liệu đính kèm
4358/SGDĐT-TCCB 4358/SGDĐT-TCCB
Nội dung chi tiết
Hình ảnh hoạt động