Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu / Ký hiệu4368/QĐ-SGDĐT-V/v giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục lần IV năm 2018
Về việc / trích yếu V/v giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục lần IV năm 2018
Ngày ban hành
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản)
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt PGĐ. Lý Thanh Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD&ĐT Bình Phước
Tài liệu đính kèm
4368/QĐ-SGDĐT 4368/QĐ-SGDĐT
Nội dung chi tiết
Hình ảnh hoạt động