Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu / Ký hiệu4369/SGDĐT-KHTC-V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SGDĐT năm 2018-2019
Về việc / trích yếu V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SGDĐT năm 2018-2019
Ngày ban hành
Loại văn bản / tài liệu Văn bản
Là công văn (văn bản)
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt PGĐ. Lý Thanh Tâm
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD&ĐT Bình Phước
Tài liệu đính kèm
4369/SGDĐT-KHTC 4369/SGDĐT-KHTC
Nội dung chi tiết
Hình ảnh hoạt động