Vừa qua, Trường THPT Lộc Ninh kêu gọi quyên góp ủng hộ cho em Phạm Nhật Trường. Thay mặt gia đình em Trường cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các Thầy cô giáo, các học sinh, cựu HS trường THPT Lộc Ninh và các mạnh thường quân. Tổng số tiền gửi về cho em Phạm Nhật Trường là: 15.650.000 đồng.

STTTÊNSỐ TIỀNGHI CHÚ
1Cô Mỹ Huệ500 000 
2Thầy Thạch400 000 
3Cô Thúy 100 000 
4Cô Thục Huyền200 000 
5Cô Thanh Nga100 000 
6Thầy Thịnh100 000 
7Cô Dung ( Tin học)100 000 
8Cô Toàn200 000 
9Thầy Ngọc Thanh200 000 
10Cô Thanh Mai500 000 
11Xuân-y tế50 000 
12Minh Hồng100 000  
13Thầy Thăng100 000 
14Cô Hồ 100 000 
15Cô Thúy 100 000 
16Thầy Thu50 000 
17Thầy Dũng100 000 
18Cô Thảo200 000 
19Cô Hằng100 000 
20Thầy Sự100 000 
21Cô Thủy100 000 
22Thầy Bảo100 000 
23Thầy Việt100 000 
24Thầy Thất Bảo100 000 
25Cô Hà100 000 
26Cô Trang-AV100 000 
27Thầy Hạnh100 000 
28Thầy Duy (Lí)100 000 
29Cô Tuyến100 000 
30Thầy Long (Toán)100 000 
31Cô Vân100 000 
32Cô Phượng100 000 
33Thầy Tình200 000 
34Tập thể lớp 11a11300 000 
35Cựu HS Phan Văn Đại 500 00012a2 K2011-2012
36Thầy Trịnh Lương Quang500 000 
37Trường THPT Lộc Ninh500 000 
38Cô Hương (toán)100 000 
39Cô Thu (GDCD)200 000 
40Cô Khuyến (cựu GV Anh văn)500 000 
41Chú Dụ (Bảo vệ)200 000 
42Thầy Cảnh200 000 
43Cô Đào (văn)100 000 
44Cô Trang (lý)200 000 
45Cô Nhi (hóa)200 000 
46Cô Phương (Anh văn)100 000 
47Cô Ngã (anh văn)200 000 
48Thầy Nam (hóa)50 000 
49Cô Hương (văn)100 000 
50Cô Giang (sử)100 000 
51Cô Lịch (địa)200 000 
52Cô Hải (văn)100 000 
53Cô Xuân (cn)500 000 
54Cô Loan (địa)100 000 
55Thầy Nam (cn)100 000 
56Thầy Minh(hóa)100 000 
57Cô Luân50 000 
58GD Thầy Nhân (hóa)1 000 000 
59PH Em Kim Chi (11a2)300 000 
60Cô Thảo (ấp 5- Lộc Thuận)200 000 
61Cô Trịnh Thị Yến (Lộc Thái)500 000 
62Cô Trịnh Thị Thúy (Lộc Thái)500 000 
63Bác Hai Sơn (Lộc Thái)500 000 
64Tập thể lớp 12a6250 000 
65Tập thể lớp 12a11300 000 
66Cô Phương (Anh văn)100 000 
67Chị Lê Hoài Giang2  000 000Cựu HS khóa 1996-2016
 TỔNG15 650 000