Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1389/SGDĐT-QLCLGD 01/04/2024 V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
2 69/KH-UBND 25/03/2024 Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/202 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cưòng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lửa tuỏi học sinh trong tình hình mớii
3 1011/SGDĐT-GDTrH 25/03/2024 V/v điều chỉnh hướng dẫn triển khai dạy học nội dung GDĐP lớp 8, lớp 11 và thực hiện nội dung GDĐP đối với cấp THCS, THPT
4 1005/SGDĐT-QLCLGD 25/03/2024 V/v hướng dẫn thêm về công tác chuyển trường đối với học sinh THPT
5 934/SGDĐT-GDTrH 21/03/2024 Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của của Bộ GD&ĐT về công tác quân sự, quốc phòng; phòng chống khủng bố và điều kiện đảm bảo dạy học môn GDQPAN
6 971/SGDĐT-GDTrH 23/03/2024 V/v tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
7 1012/SGDĐT-GDTrH 25/03/2024 V/v tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo
8 1028/KH-SGDĐT 26/03/2024 Triển khai thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” năm 2024
9 1347/SGDĐT-TTr 28/03/2024 Công văn cử cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025
10 1367/KH-SGDĐT 29/03/2024 Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1 (từ ngày 20/4 đến 28/4/2024)
11 1352/KH-SGDĐT 28/03/2024 Kế hoạch phát động phong trao "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" năm 2024
12 674/SGDĐT-GDTrH 06/03/2024 Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, học viên
13 595/SGDĐT-GDTrH 28/02/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
14 552/SGDĐT-QLCLGD 27/02/2024 Về lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2024
15 503/SGDĐT-GDTrH 22/02/2024 Tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm năm học 2023-2024
16 433/KH-SGDĐT 06/02/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của ngành GD&ĐT
17 741/SGDĐT-GDTrH 15/03/2024 V/v chấn chỉnh việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hội nghị, hội thảo, sự kiện của CBQL, GV liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
18 442/QĐ-SGDĐT 16/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Trường THPT Lộc Ninh
19 570/SGDĐT-VP 27/02/2024 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2024
20 595/SGDĐT-QLCLGD 28/02/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
21 265/SGDĐT-QLCLGD 23/01/2024 Công văn triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền VBQPPL kỳ 1/2024
22 286/KH-SGDĐT 24/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án 06/CP ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước năm 2024
23 319/SGDĐT-QLCLGD 29/01/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng
24 339/SGDĐT-GDTrH 29/01/2024 Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 12
25 143/SGDĐT-GDTrH 12/01/2024 V/v góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 và bản mẫu sách giáo khoa GDQPAN lớp 12
26 206/SGDĐT-VP 17/01/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
27 195/QĐ-SGDĐT 17/01/2024 Về việc điều chỉnh thông tin, cho thôi làm nhiệm vụ và điều động bổ sung Ban giám khảo Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2023-2024
28 200/QĐ-SGDĐT 17/01/2024 V/v giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ đối với đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
29 171/KH-SGDĐT 15/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 2024
30 128 /SGDĐT- GDTrH 17/01/2024 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024
31 129/SGDĐT-GDTrH 12/01/2024 V/v thông báo danh sách giáo viên, học sinh dự thi cấp quốc gia Cuộc thi“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2023-2024
32 124/SGDĐT-QLCLGD 12/01/2024 V/v đề nghị báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ CNTT, CĐS năm học 2023-2024
33 180/SGDĐT- GDTrH 16/01/2024 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và bổ sung hồ sơ dự thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024
34 3510/QĐ-SGDĐT 23/10/2022 Quyết định thành lập Ban Quản lý, phục vụ tổ chức tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ cốt cán và cộng tác viên thanh tra giáo dục tại huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp Năm học 2023-2024
35 3990/SGDĐT-QLCLGD 23/11/2023 V/v hưởng ứng Cuộc thi “Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
36 4163/TB-SGDĐT 08/12/2023 Thông báo kết quả hội nghị tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ cốt cán và cộng tác viên thanh tra giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
37 4219/SGDĐT-GDTrH 29/12/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn
38 4090/SGDĐT-VP 29/12/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BN của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo Công văn số 3549/UBND -NC ngày 09/10/2023
39 4106/SGDĐT-QLCLGD 04/12/2023 Về việc Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
40 44/KH-SGDĐT 04/01/2024 Kế hoạch tinh giảm biên chề năm 2024
41 3953/SGDĐT-VP 22/11/2023 Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước
42 3938/KH-SGDĐT 21/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm các mô hình của Đề án 06/CP (điều chỉnh)
43 4049/SGDĐT-VP 28/11/2023 Về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
44 3947/SGDĐT-GDTrH 21/11/2023 V/v triển khai thực hiện lồng ghép phòng, chống thuốc lá trong các cơ sở giáo dục cấp Trung học phổ thông
45 4062/SGDĐT-QLCLGD 29/11/2023 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin.
46 4267/SGDĐT-GDTrH 14/12/2023 V/v thực hiện công tác quản lý, sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước cấp THCS và THPT
47 4159/SGDĐT-TTr 08/12/2023 Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nâng cao chỉ số đánh giá PCTN
48 4184/SGDĐT-GDTrH 11/12/2023 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2023, Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyễn Giáp Thìn
49 4215/SGDĐT-GDTrH 12/12/2023 Triển khai Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bảo đảm an toàn trường học
50 3397/SGDĐT-VP 11/10/2023 tuyên dương, trao thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023
Website liên kết
Văn bản

1389/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 208 | lượt tải:30

1367/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1 (từ ngày 20/4 đến 28/4/2024)

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:158

1352/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trao "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 279 | lượt tải:39

1347/SGDĐT-TTr

Công văn cử cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 194 | lượt tải:58

1028/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 250 | lượt tải:44
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây