Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 265/SGDĐT-QLCLGD 22/01/2024 Công văn triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền VBQPPL kỳ 1/2024
2 286/KH-SGDĐT 23/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án 06/CP ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước năm 2024
3 319/SGDĐT-QLCLGD 28/01/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng
4 339/SGDĐT-GDTrH 28/01/2024 Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 12
5 143/SGDĐT-GDTrH 11/01/2024 V/v góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 và bản mẫu sách giáo khoa GDQPAN lớp 12
6 206/SGDĐT-VP 16/01/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 195/QĐ-SGDĐT 16/01/2024 Về việc điều chỉnh thông tin, cho thôi làm nhiệm vụ và điều động bổ sung Ban giám khảo Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2023-2024
8 200/QĐ-SGDĐT 16/01/2024 V/v giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu hợp đồng lao động hỗ trợ, phục vụ đối với đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
9 171/KH-SGDĐT 14/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 2024
10 128 /SGDĐT- GDTrH 16/01/2024 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024
11 129/SGDĐT-GDTrH 11/01/2024 V/v thông báo danh sách giáo viên, học sinh dự thi cấp quốc gia Cuộc thi“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2023-2024
12 124/SGDĐT-QLCLGD 11/01/2024 V/v đề nghị báo cáo sơ kết đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ CNTT, CĐS năm học 2023-2024
13 180/SGDĐT- GDTrH 15/01/2024 V/v thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và bổ sung hồ sơ dự thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024
14 3510/QĐ-SGDĐT 22/10/2022 Quyết định thành lập Ban Quản lý, phục vụ tổ chức tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ cốt cán và cộng tác viên thanh tra giáo dục tại huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp Năm học 2023-2024
15 3990/SGDĐT-QLCLGD 22/11/2023 V/v hưởng ứng Cuộc thi “Trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
16 4163/TB-SGDĐT 07/12/2023 Thông báo kết quả hội nghị tập huấn bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ cốt cán và cộng tác viên thanh tra giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024
17 4219/SGDĐT-GDTrH 28/12/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn
18 4090/SGDĐT-VP 28/12/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BN của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo Công văn số 3549/UBND -NC ngày 09/10/2023
19 4106/SGDĐT-QLCLGD 03/12/2023 Về việc Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
20 44/KH-SGDĐT 03/01/2024 Kế hoạch tinh giảm biên chề năm 2024
21 3953/SGDĐT-VP 21/11/2023 Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước
22 3938/KH-SGDĐT 20/11/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm các mô hình của Đề án 06/CP (điều chỉnh)
23 4049/SGDĐT-VP 27/11/2023 Về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
24 3947/SGDĐT-GDTrH 20/11/2023 V/v triển khai thực hiện lồng ghép phòng, chống thuốc lá trong các cơ sở giáo dục cấp Trung học phổ thông
25 4062/SGDĐT-QLCLGD 28/11/2023 Về việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên các ứng dụng công nghệ thông tin.
26 4267/SGDĐT-GDTrH 13/12/2023 V/v thực hiện công tác quản lý, sử dụng Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước cấp THCS và THPT
27 4159/SGDĐT-TTr 07/12/2023 Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nâng cao chỉ số đánh giá PCTN
28 4184/SGDĐT-GDTrH 10/12/2023 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng cuối năm 2023, Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyễn Giáp Thìn
29 4215/SGDĐT-GDTrH 11/12/2023 Triển khai Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bảo đảm an toàn trường học
30 3397/SGDĐT-VP 10/10/2023 tuyên dương, trao thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023
31 3411/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 V/v khảo sát thực trạng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2023
32 3393/SGDĐT-QLCLGD 10/10/2023 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi và quản lý văn bằng chứng chỉ, chuyển trường năm học 2023-2024
33 3398/SGDĐT-VP 10/10/2023 Thực hiện phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị Định số 116/2016/NĐ-CP năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023
34 3407/SGDĐT-QLCLGD 11/10/2023 Về việc triển khai, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng "Bình Phước Today"
35 3388/SGDĐT-QLCLGD 09/10/2023 Về việc tham gia tập huấn Chuyển đổi số về Kiểm tra đánh giá trong nhà trường
36 3378/SGDĐT-QLCLGD 09/10/2023 V/v thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành
37 3344/SGDĐT-GDTrH 12/10/2023 tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”trên mạng xã hội CVNet năm 2023
38 3408/SGDĐT-QLCLGD 14/10/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
39 1698/QĐ-SKHCN 15/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên môn thuộc Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tư vấn cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước
40 3181/SGDĐT-QLCLGD 24/09/2023 Vv đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
41 3113/SGDĐT-TTr 18/09/2023 V/v hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm học 2023-2024.
42 3127/SGDĐT-GDTrH 19/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024
43 271/CĐGD 11/10/2023 V/v vận động ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tỉnh Bình Phước năm 2023
44 3118/SGDĐT-QLCLGD 18/09/2023 CV về việc tăng cường viết bài về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
45 3048/SGDĐT-VP 12/09/2023 hướng dẫn tiêu chí phong trào xây dựng nhà vệ sinh sạch, đẹp, thân thiện trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước
46 3026/SGDĐT-QLCLGD 11/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm 2023-2024
47 2461/SGDĐT-QLCLGD 31/07/2023 V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Phòng, chống xâm hại trẻ em”.
48 3206/SGDĐT-VP 26/09/2023 Yêu cầu đăng ký nhu cầu tuyển dụng VC 2023-2024
49 3138/SGDĐT-GDTrH 19/09/2023 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
50 3321/SGDĐT-QLCLGD 03/10/2023 V/v đăng ký cờ thi đua, phong trào thi đua, mô hình tiên tiến của các đơn vị trực thuộc năm học 2023-2024
Website liên kết
Văn bản

339/SGDĐT-GDTrH

Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 12

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 65 | lượt tải:13

319/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 55 | lượt tải:31

286/KH-SGDĐT

Triển khai, thực hiện Đề án 06/CP ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước năm 2024

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:14

265/SGDĐT-QLCLGD

Công văn triển khai mô hình “Ngày pháp luật” tại cơ quan Sở GDĐT và tuyên truyền VBQPPL kỳ 1/2024

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:31

128 /SGDĐT- GDTrH

V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 144 | lượt tải:28
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây