Văn bản theo người ký: Lý Thanh Tâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 2412/SGDĐT-VP 03/07/2023 V/v bổ nhiệm, xếp lương viên chức
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
mầm non, phổ thông công lập
100 1881/SGDĐT-VP 13/06/2023 V/v nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023
101 264/KH-SGDĐT 08/02/2023 Kế hoạch thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
102 189/KH-SGDĐT 01/02/2023 Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 11
103 263/KH-SGDĐT 08/02/2023 Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
104 430/BC-SGDĐT 22/02/2023 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022
105 681/TB-SGDĐT 15/03/2023 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Lý Thanh Tâm tại cuộc họp giao ban chuyên đề xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Quí I năm 2023
106 700/SGDĐT-VP 14/03/2023 Công văn đề cử tập thể, cá nhân tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2023
107 653/SGDĐT-VP 09/03/2023 Về việc tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023
108 654/SGDĐT-VP 09/03/2023 V/v nhắc nhở báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP tháng 3/2023
109 637/SGDĐT-GDTrH 08/03/2023 thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 từ năm học 2023-2024
110 631/TB-HĐGDĐT 08/03/2023 Thông báo kết quả bỏ phiếu Hội đồng Sở GD&ĐT đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023
111 627/BC-SGDĐT 07/03/2023 Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022
112 575/SGDĐT-GDTrH 05/03/2023 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi GVGD cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023 và một số nội dung liên quan đến Hội thi
113 590/SGDĐT-VP 05/03/2023 V/v đôn đốc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
114 489/SGDĐT-VP 02/03/2023 Thông báo gửi báo cáo tài chính và lịch duyệt quyết toán nguồn ngân sách, học phí và các khoản thu từ dịch vụ năm 2022
115 566/SGDĐT-TTr 02/03/2023 Nhắc nhở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
116 521/SGDĐT-VP 28/02/2023 V/v tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong ngành Giáo dục và Đào tạo
117 535/SGDĐT-TTr 01/03/2023 CV yêu cầu tiếp tục thực hiện các KL thanh tra năm 2020 và 2021
118 524/SGDĐT-VP 28/02/2023 thông báo chủ trương, rà soát điều kiện tiêu chuẩn để thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý
119 548/SGDĐT-GDTrH 01/03/2023 Triển khai thực hiện yêu cầu của Đoàn giám sát của UBTVQH về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”
120 404/QĐ-SGDĐT 20/02/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 4032/KL-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở GDĐT về thanh tra các khoản thu, chi; lựa chọn sách giáo khoa và mua, bán sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018; mua, bán đồ đồng phục của học sinh năm học 2022-2023 tại các đơn vị trên địa bàn thị xã Phước Long
121 394/SGDĐT-TTr 19/02/2023 Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành GD&ĐT
122 458/KH-SGDĐT 23/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trong ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước năm 2023
123 457/SGDĐT-GDTrH 23/02/2023 V/v triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh Quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2023
124 385/SGDĐT-GDTrH 19/02/2023 Góp ý nội dung văn bản tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
125 382/KH-SGDĐT 19/02/2023 Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
126 375/SGDĐT-VP 10/03/2023 V/v cập nhật thông tin người học, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Đề án 06/CP
127 363/SGDĐT-VP 15/02/2023 phúc đáp đề nghị xin chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất (NHC)
128 475/QĐ-SGDĐT 26/02/2023 Về việc thành lập Tổ kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
129 494/QĐ-SGDĐT 27/02/2023 Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
130 /SGDĐT-VP 03/03/2023 Phê duyệt nâng lương năm 2023
131 380/SGDĐT-VP 19/02/2023 Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
132 160/SGDĐT-TTr 29/01/2023 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
133 340/TB-BCĐ 14/02/2023 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
134 148/KH-SGDĐT 01/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của ngành GD&ĐT
135 4051/QĐ-SGDĐT 25/12/2022 Về việc công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 trung học phổ thông năm học 2022-2023
136 4023/SGDĐT-VP 22/12/2022 V/v triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
137 04/KH-SGDĐT 02/01/2023 Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở GDĐT và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của Thanh tra Sở GDĐT năm 2023
138 26/QĐ-SGDĐT 04/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
139 3614/TB-SGDĐT 22/11/2022 TB tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển
140 3775/SGDĐT-VP 05/12/2022 Triển khai xét tặng NGHN, NGUT lần thứ 16, năm 2023
141 3611/QĐ-SGDĐT 22/11/2022 Giảm trừ dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2021, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
142 3706/KH-SGDĐT 30/11/2022 Kế hoạch tinh giản biên chế theo Nghị định 108 năm 2023
143 3662/SGDĐT-TTr 27/11/2022 V/v thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
144 3787/SGDĐT-VP 06/12/2022 V/v cử người tham gia chấm sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2022-2023
145 3734/KH-SGDĐT 01/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước
146 3311/SGDĐT-TTr 30/10/2022 Công văn hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của PL liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
147 2446/SGDĐT-VP 22/08/2022 Ủy quyền chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2019-2020, năm học 2020-2021 và các năm học tiếp theo
148 3434/QĐ-SGDĐT 07/11/2022 Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Hội thao Giáo dục QP&AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 2022
Website liên kết
Văn bản

595/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời gian đăng: 02/03/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:3

570/SGDĐT-VP

V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2024

Thời gian đăng: 02/03/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:3

442/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ Trường THPT Lộc Ninh

Thời gian đăng: 02/03/2024

lượt xem: 7 | lượt tải:8

339/SGDĐT-GDTrH

Thực hiện công tác biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 12

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 85 | lượt tải:20

319/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Thời gian đăng: 20/02/2024

lượt xem: 73 | lượt tải:49
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây