Văn bản theo cơ quan ban hành: Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 489/SGDĐT-VP 03/03/2023 Thông báo gửi báo cáo tài chính và lịch duyệt quyết toán nguồn ngân sách, học phí và các khoản thu từ dịch vụ năm 2022
2 566/SGDĐT-TTr 03/03/2023 Nhắc nhở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
3 521/SGDĐT-VP 01/03/2023 V/v tăng cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong ngành Giáo dục và Đào tạo
4 535/SGDĐT-TTr 02/03/2023 CV yêu cầu tiếp tục thực hiện các KL thanh tra năm 2020 và 2021
5 524/SGDĐT-VP 01/03/2023 thông báo chủ trương, rà soát điều kiện tiêu chuẩn để thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý
6 548/SGDĐT-GDTrH 02/03/2023 Triển khai thực hiện yêu cầu của Đoàn giám sát của UBTVQH về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”
7 537/SGDĐT-GDTrH 02/03/2023 tổ chức góp ý các bản mẫusách giáo khoa lớp 8, lớp 11 đợt 2
8 691/QĐ-SGDĐT 15/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023
9 721/SGDĐT-GDTrH 17/03/2023 V/v tổ chức hội thảo giới thiệu SGK lớp 8, lớp 11 được phê duyệt bổ sung
10 403/SGDĐT-GDTrH 21/02/2023 Tích cực thực hiện công tác truyền thông về thực hiện Chương trình GDPT 2018, Chương trình GDTX 2022 và sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018
11 404/QĐ-SGDĐT 21/02/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 4032/KL-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở GDĐT về thanh tra các khoản thu, chi; lựa chọn sách giáo khoa và mua, bán sách giáo khoa theo chương trình GDPT 2018; mua, bán đồ đồng phục của học sinh năm học 2022-2023 tại các đơn vị trên địa bàn thị xã Phước Long
12 394/SGDĐT-TTr 20/02/2023 Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành GD&ĐT
13 474/SGDĐT-GDTrH 27/02/2023 Triệu tập đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến với Bộ GDĐT về giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”
14 458/KH-SGDĐT 24/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trong ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước năm 2023
15 457/SGDĐT-GDTrH 24/02/2023 V/v triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh Quân sự vào các học viện, trường trong quân đội năm 2023
16 385/SGDĐT-GDTrH 20/02/2023 Góp ý nội dung văn bản tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
17 382/KH-SGDĐT 20/02/2023 Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031
18 375/SGDĐT-VP 11/03/2023 V/v cập nhật thông tin người học, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Đề án 06/CP
19 363/SGDĐT-VP 16/02/2023 phúc đáp đề nghị xin chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất (NHC)
20 332/KH-SGDĐT 15/02/2023 Tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
21 478/KH-SGDĐT 27/02/2023 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh niên năm 2023
22 475/QĐ-SGDĐT 27/02/2023 Về việc thành lập Tổ kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
23 477/SGDĐT-GDTrH 27/02/2023 V/v triển khai thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2023
24 479/SGDĐT-GDTrH 04/03/2023 V/v điều chỉnh cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kì và đề thi Olympic cấp tỉnh môn Ngữ văn THPT áp dụng từ năm học 2022-2023
25 494/QĐ-SGDĐT 28/02/2023 Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
26 341/QĐ-SGDĐT 15/02/2023 Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023
27 /SGDĐT-VP 04/03/2023 Phê duyệt nâng lương năm 2023
28 380/SGDĐT-VP 20/02/2023 Về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023
29 160/SGDĐT-TTr 30/01/2023 Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
30 340/TB-BCĐ 15/02/2023 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội khỏe Phù Đổng học sinh phổ thông năm học 2022-2023
31 343/SGDĐT- GDTrH 15/02/2023 V/v đề xuất giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
32 385/UBND-KGVX 07/02/2023 V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
33 247/SGDĐT-GDTrH 08/02/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
34 203/KH-SGDĐT 03/02/2023 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
35 133/SGDĐT-GDTrH 18/01/2023 V/v hướng dẫn triển khai dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với nội dung giáo dục địa phương lớp 10
36 100/SGDĐT-GDTrH 16/01/2023 V/v thông báo danh sách các dự án được lựa tham dự Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2022 – 2023
37 148/KH-SGDĐT 02/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của ngành GD&ĐT
38 72/SGDĐT-GDTrH 11/01/2023 Triển khai thực hiện Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 của Bộ GDĐT về hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT
39 102/QĐ-SGDĐT 16/01/2023 V/v thông báo kết quả chấm thi các dự án tham dự Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 – 2023
40 32/SGDĐT-GDTrH 05/01/2023 V/v thực hiện nội dung giáo dục địa phương lớp 10, năm học 2022 - 2023
41 17/SGDĐT-GDTrH 04/01/2023 V/v thông báo danh sách các dự án đăng ký tham dự Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022 – 2023 và nộp hồ sơ dự thi
42 4034/KH-SGDĐT 26/12/2022 Kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bình Phước lớp 10
43 4070/SGDĐT-GDTrH 27/12/2022 giới thiệu cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 chương trình GDPT 2018
44 4051/QĐ-SGDĐT 26/12/2022 Về việc công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 trung học phổ thông năm học 2022-2023
45 4023/SGDĐT-VP 23/12/2022 V/v triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
46 04/KH-SGDĐT 03/01/2023 Kế hoạch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở GDĐT và tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư của Thanh tra Sở GDĐT năm 2023
47 4074/SGDĐT-GDTrH 27/12/2022 V/v thay đổi cấu trúc một số môn thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT
48 26/QĐ-SGDĐT 05/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm sáng kiến ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước năm học 2022-2023
49 3705/SGDĐT-GDTrH 01/12/2022 triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định Tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
50 3546/SGDĐT-GDTrH 17/11/2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
Website liên kết
Văn bản

721/SGDĐT-GDTrH

V/v tổ chức hội thảo giới thiệu SGK lớp 8, lớp 11 được phê duyệt bổ sung

Thời gian đăng: 18/03/2023

lượt xem: 5 | lượt tải:5

691/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 18/03/2023

lượt xem: 8 | lượt tải:8

375/SGDĐT-VP

V/v cập nhật thông tin người học, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 11/03/2023

lượt xem: 22 | lượt tải:34

/SGDĐT-VP

Phê duyệt nâng lương năm 2023

Thời gian đăng: 04/03/2023

lượt xem: 27 | lượt tải:13

479/SGDĐT-GDTrH

V/v điều chỉnh cấu trúc đề kiểm tra, đánh giá định kì và đề thi Olympic cấp tỉnh môn Ngữ văn THPT áp dụng từ năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 04/03/2023

lượt xem: 24 | lượt tải:25
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây