Tin tức - Sự kiện

596 thay-doi-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2019-2020.pdf

596 thay-doi-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2019-2020.pdf

 •   11/03/2020 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 64
506tam-ngung-day-them-hoc-them.pdf

506tam-ngung-day-them-hoc-them.pdf

 •   11/03/2020 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 65
368. To chuc cac hoat dong truyen thong ve gia dinh, GD dao duc loi song trong gia dinh cho hoc sinh, sinh vien

368. To chuc cac hoat dong truyen thong ve gia dinh, GD dao duc loi song trong gia dinh cho hoc sinh, sinh vien

 •   27/02/2020 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 58
368. To chuc cac hoat dong truyen thong ve gia dinh, GD dao duc loi song trong gia dinh cho hoc sinh, sinh vien
386. Trien khai ke hoach so 34/KH-UBND ngay 14/02/2020 cua UBND tinh Binh Phuoc

386. Trien khai ke hoach so 34/KH-UBND ngay 14/02/2020 cua UBND tinh Binh Phuoc

 •   27/02/2020 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 48
386. Trien khai ke hoach so 34/KH-UBND ngay 14/02/2020 cua UBND tinh Binh Phuoc
287. QD phe duyet Ke hoach tuyen sinh vao mam non, lop 1, lop 6, lop 10 nam hoc 2020-2021

287. QD phe duyet Ke hoach tuyen sinh vao mam non, lop 1, lop 6, lop 10 nam hoc 2020-2021

 •   27/02/2020 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 53
287. QD phe duyet Ke hoach tuyen sinh vao mam non, lop 1, lop 6, lop 10 nam hoc 2020-2021
347- Cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021

347- Cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021

 •   19/02/2020 07:51:00 AM
 •   Đã xem: 76
347- Cấu trúc đề thi HSG cấp tỉnh lớp 12 năm học 2020-2021
312tiep-tuc-thuc-hien-cac-hđ PCDB-sau-khi-HS-tro-lai-truong-hoc

312tiep-tuc-thuc-hien-cac-hđ PCDB-sau-khi-HS-tro-lai-truong-hoc

 •   13/02/2020 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 79
312tiep-tuc-thuc-hien-cac-hoat-dong-phong-chong-dich-benh-sau-khi-hoc-sinh-tro-lai-truong-hoc-corona.pdf
/254-tb-tiep-tuc-cho-hs-nghi-hoc-tam-thoi-de-phong-chong-dich-benh-do-virut-corona.pdf

/254-tb-tiep-tuc-cho-hs-nghi-hoc-tam-thoi-de-phong-chong-dich-benh-do-virut-corona.pdf

 •   07/02/2020 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 85
254- tb-tiep-tuc-cho-hs-nghi-hoc-tam-thoi-de-phong-chong-dich-benh-do-virut-corona.pdf
30- Ra soat noi dung sang kiến

30- Ra soat noi dung sang kiến

 •   06/02/2020 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 71
30- Ra soat noi dung sang kiến
45- Huong dan lam thu tuc chuyen truong

45- Huong dan lam thu tuc chuyen truong

 •   06/02/2020 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 54
45- Huong dan lam thu tuc chuyen truong
221Gop ý Kế hoach tuyển sinh vào mần non, lop  và lớp 10 Năm học 2020-2021

221Gop ý Kế hoach tuyển sinh vào mần non, lop  và lớp 10 Năm học 2020-2021

 •   06/02/2020 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 62
221gop-y-ke-hoach-ts-vao-lop-10.pdf
107 Trien khai vb so-894-cua-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong

107 Trien khai vb so-894-cua-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong

 •   06/02/2020 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 70
107-trien-khai-vb-so-894-cua-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong.pdf
196-Thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

196-Thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

 •   04/02/2020 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 65
Thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
182-huong-dan-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap

182-huong-dan-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap

 •   03/02/2020 02:50:00 PM
 •   Đã xem: 66
182-huong-dan-phong-chong-dich-benh-viem-duong-ho-hap-cap
163 Trien khai khai thong-tu-so-22-ve-quy-dinh-hoi-thi GVG cac capdf

163 Trien khai khai thong-tu-so-22-ve-quy-dinh-hoi-thi GVG cac capdf

 •   03/02/2020 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 59
163- Triển khai Thông tư số 22 về quy định Hội thi GVG các cấp

Các tin khác

Website liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây