KẾ HOẠCH TỔ HÓA-TD NĂM HỌC 2020-2021

Chủ nhật - 27/09/2020 20:04 999 0
KẾ HOẠCH TỔ
KẾ HOẠCH TỔ
SỞ GDĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT LỘC NINH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TỔ: HÓA – THỂ DỤC    
                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
                                                                      Năm học 2020 - 2021
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn năm học; 
- Căn cứ vào dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020  và  phương hướng năm học 2020 – 2021 trường THPT Lộc Ninh;
- Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;
- Căn vào tình hình tổ chuyên môn; 
- Tổ Hóa – Thể dục xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020 - 2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học
- Năm học 2020 - 2021 nhà trường tích cực triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh khóa XI.
- Năm học 2020 – 2021 có nhiều thay đổi quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
- Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
- Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Thuận lợi
- Giáo viên đạt chuẩn,  các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, có kinh nghiệm giảng dạy.
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.
- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.
- Năm học 2020 -2021 là năm học giáo viên tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
3. Khó khăn
-  Là năm đầu tiên ghép tổ nên gặp trở ngại trong triển khai hoạt động và quản lí giáo viên.
- Tổ TD còn thiếu giáo viên nên số tiết dạy/ mỗi GV còn nhiều, thời gian bồi dưỡng đội tuyển TDTT bị ảnh hưởng.
- Trình độ vận dụng thông tin của một vài giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy học.
- Học sinh lựa chọn khối thi theo xu hướng tổ hợp, số lớp học khối A ngày càng ít, khối D, A1 ngày càng tăng nên số lượng học sinh đầu tư vào môn hóa ít hơn so với Toán, Lý…, khó chọn nguồn bồi dưỡng HSG.
4. Tình hình đội ngũ năm học 2020 - 2021
1. Bối cảnh năm học: 

Tổng số lớp : 40
Khối 10: 14 lớp 500 hs
Khối 11: 13 lớp  480 hs
Khối 12: 13 lớp  450 hs
Tổng số GV môn Hóa : 10/4 nữ                           Môn Thể dục: 04
Số GV làm công tác chủ nhiệm:7                        Số GV hợp đồng: 02
Số GV là đoàn viên: 5                                          Số GV là đoàn viên: 2
Số GV là Đảng viên: 1                                         Số GV là Đảng viên: 1

Stt       Họ và tên              Giới tính          Năm sinh    Trình độ CM           CM  đào tạo       Năm vào ngành      Danh hiệu năm qua
1        Tô Thị Mỹ Dung        Nữ                    1974    ĐHSP TPHCM                Hóa                     1997                      LĐTT
2        Bùi Xuân Thọ             Nam                 1980    ĐHSP ĐÀ LẠT               Hóa                      2008                     LĐTT
3        Phạm Đức Hải            Nam                 1982    ĐHSP TPHCM                Hóa                      2005                     LĐTT
4        Lê Thanh Tùng           Nam                 1980    ĐHSP TPHCM                Hóa- sinh             2004                     LĐTT
5        Phan Thị Ý Nhi           Nữ                   1982    ĐHSP TPHCM                Hóa                      2005                     LĐTT
6        Trần Hải Nam              Nam                1987    ĐHSP HUẾ                      Hóa                     2011                      LĐTT
7        Nguyễn Thu Huyền     Nữ                   1989    ĐHSP Q.NHƠN               Hóa                     2011                      LĐTT
8        Lê Sĩ Minh                   Nam                1990    ĐHSP HN2                       Hóa                     2016                      LĐTT
9        Phan Thanh Nhân        Nam                1991    ĐHQG TPHCM                 Hóa                    2013                      LĐTT
10      Lê Thị Vi                           Nữ             1992    ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC    Hóa                     2016                      LĐTT
11      Nguyễn Hoàng Nguyên    Nam           1979    ĐHSPTDTT TPHCM        Thể dục               2000                     LĐTT
12     Lê Tuấn Anh                      Nam           1990    ĐHTDTT ĐÀ NẴNG        Thể dục               2012                     LĐTT
13     Nguyễn Xuân Phương       Nam           1990    ĐHTDTT TPHCM             Thể dục               2015                     LĐTT
14     Trương Văn Có                  Nam           1987    ĐHQT HỒNG BÀNG TPHCM    Thể dục    2016                     LĐTT
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt.
2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, dạy thêm.
3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp 
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh.
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
- Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như:
+ Đổi mới hình thức tổ chức dạy học.
+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.
- Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường nếu có điều kiện thích hợp.
6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: tổ thực hiện ít nhất một lần trong mỗi học kỳ
+ Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học: 01 tiết
+ Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực của học sinh: 01 tiết.
Trong học kỳ I : 01 chuyên đề 
Trong học kỳ II : 01 chuyên đề ( sẽ phân công trong họp tổ CM)
+ Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
7. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng.
8. Đưa chất lượng học tập môn Hóa ngày càng một nâng cao. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém một cách có hiệu quả.
9.  Tham gia tích cực các hoạt động của Công đoàn, Đoàn TN trong Nhà trường. 
10. TCM tăng cường hoạt động liên kết với các TCM và các thành phần khác trong Nhà trường.
11. Tổ chức có hiệu quả việc kiểm tra - thanh tra hoạt động sư phạm của GV
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ
a) Chỉ tiêu
- 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các quy định của ngành Giáo dục.
- 100% giáo viên của tổ có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện tiêu cực trong thi cử, kiểm tra, đánh giá.
b) Biện pháp thực hiện
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị.
- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh.
- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ.
- Thực hiện kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch.
2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học:
a. Chỉ tiêu
- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 0,55 %.
- Tỷ lệ bộ môn Hóa: 92%, khá giỏi 55 %     Thể dục: 99,5% Đạt
- Tỷ lệ TN THPT ngang bằng hoặc cao hơn tỉ lệ chung của tỉnh.
- Điểm bình quân bộ môn TN THPT ngang bằng hoặc cao hơn tỉ lệ chung của tỉnh.
b. Biện pháp thực hiện
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự học cho sinh.
- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong việc giáo dục học sinh.
- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém.
- Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp đối với GV trong tổ.
- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo nội dung phù hợp với từng đối tượng lớp, khối, ban...
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
3.1. Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a) Các chỉ tiêu
+ Môn: Hóa
KHỐI    TỈ LỆ KHÁ GIỎI    TỈ LỆ TRÊN TB    TỈ LỆ YẾU    TỈ LỆ KÉM
10                       55 %                92%                         6%                  1%
11                       55 %                92%                         5%                   0
12                       55%                 95%                         3%                   0
TC    
                            55%                92%                          8%                  0,35%
+ Môn thể dục: Đạt 99,5%
b) Biện pháp thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.
- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp các đối tượng học sinh.
- Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.
- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh yếu.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.
3.2. Về bồi dưỡng học sinh giỏi
a) Các chỉ tiêu
- Mỗi phân môn có HS tham dự thi HSG cấp tỉnh và đạt giải.
b) Biện pháp thực hiện:
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi (bộ môn) 
- Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển.
- Tổ chức giải bóng đá nam cấp trường nhằm tuyển chọn, phát hiện học sinh có năng khiếu vào đội tuyển để chuẩn bị cho HKPĐ năm tới.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi.
- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn.
3.3. Về phụ đạo học sinh yếu
a) Các chỉ tiêu
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.
- Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.
- Tỉ lệ yếu kém của bộ môn thấp hơn tỉ lệ yếu kém của trường.
b) Biện pháp thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy phụ đạo học sinh yếu.
- Tăng cường kiểm tra theo dõi chuyên cần.
- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong giáo dục học sinh.
4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên
a) Các chỉ tiêu
- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi.
- Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 02 tiết dạy/giáo viên/học kỳ; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 01 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/năm.
- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, tỉnh: Có ít nhất 02 giáo viên trong tổ đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, có ít nhất 01 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.
b) Biện pháp thực hiện
- Tổ CM phải có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và cấp trên tổ chức.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng của tổ. Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.
- TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra kế hoạch giảng dạy 2 lần/học kỳ.
- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định.
- Tham gia các Hội thi cấp trường và cấp tỉnh.
- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.
- Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
- Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực và xây dựng giáo án tích hợp.
5. Nâng cao thành tích các hội thi
a) Các chỉ tiêu
- Giáo viên: Trong tổ có ít nhất 01 GV/ phân môn tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.
- Học sinh: Có đội tuyển Olympic khối 10,11, phấn đấu có giải ở các khối tham gia dự thi.
- Có từ 2 giáo viên viết SKKN.
b) Biện pháp thực hiện
- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.
- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi, hội thi.
6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên
a) Các chỉ tiêu
- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. 
- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh.
- Triển khai các chuyên đề trong năm học như sau:
- Học kì I thực hiện 01 chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
- Học kì II thực hiện 01 chuyên đề: dạy học tích hợp kiến thức theo chuyên đề
- Thao giảng:
+ HK I: ít nhất 24 tiết;
+ HK II: ít nhất 24 tiết.
- Kiểm tra Sổ báo giảng: 01 lần/tháng.
- Kiểm tra tiến độ cho điểm: 02 lần/học kỳ.
b) Các biện pháp thực hiện
- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.
- Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.
- Các bài kiểm tra định kỳ, các giáo viên ra đề phải có đáp án, ma trận đề nộp cho Tổ CM trước ngày kiểm tra 1 tuần.
7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
a) Các chỉ tiêu
- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
b) Biện pháp thực hiện
- Phối hợp với các tổ chức- đoàn thể, GVCN để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.
- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền.
V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
Tháng    Nội dung công việc    Người thực hiện    Ghi chú
9/2020    - Chuẩn bị lễ khai giảng.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo CM đầu năm.
- Thảo luận kế hoạch tổ, rà soát chương trình, xây dựng KH cá nhân.
- Ổn định nề nếp dạy và học.
- Kiểm tra chất lượng đầu năm.
- Vào chương trình, dạy theo TKB. 
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG
- phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ
- Tập huấn công tác CM, CN (nếu có).    
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ


GV được phân công    
10/2020    - Chuẩn bị các loại hồ sơ sồ sách theo quy định, soạn giảng theo PPCT mới.
- Thao giảng 1 tiết (giáo án điện tử).
- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.
- Thi HSG
- Bồi dượng Olympic
- Tổ chức giải bóng đá cho học sinh nam (tùy điều kiện)    Cả tổ

Cả tổ

GV, TTCM

    
11/2020    - Dạy phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Thực hiện chuyên đề 1.
- Dự giờ thăm lớp. 
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.
- Thành lập NHĐ kiểm tra (có ma trận ).
- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt–Học tốt.
- Thao giảng đợt 2.
- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cho học sinh nam    GVBM
GV được phân công
TTCM
GVBM
Cả tổ
    
12/2020    - Cập nhật sổ điểm.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu, kém.
- Kiểm tra hồ sơ và việc thực hiện quy chế CM.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG Olympic
- Tăng cường dạy học bằng giáo án điện tử.
 - Cao điểm dạy phụ đạo học sinh yếu kém.
- Ôn tập thi HK1- phân công ra đề thi    Cả tổ
GVBM
TTCM
GVđược phân công
Cả tổ

    
1/2021    - Chú trọng ôn tập HKI cho học sinh.
- Thi HK 1
- Hoàn thành đánh giá, xếp loại GV HKI.
- Coi thi, chấm thi, vào điểm HKI.
- Xếp loại thi đua HKI.    Cả tổ
Cả tổ
    
02/2021    - Vào chương trình HKII.
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học.
- Thanh tra  giáo viên.
- Thực hiện chuyên đề 2
- Tiếp tục rà soát chương trình theo chuẩn kiến thức – kỹ năng và giảm tải.
- Tăng cường dự giờ, thăm lớp.    Cả tổ

TTCM
TTCM
Cả tổ
    
03/2021    
- Thao giảng HK2.
- Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên.
- Tăng cường bồi dưỡng HSG Olympic    

TTCM
    
04/2021    
- Cập nhật sổ điểm.
- TTTD cấp trường 
-Rà soát các kế hoạch đã và chưa thực hiện được – có phương án bổ sung kịp thời
- Tập trung phụ đạo học sinh yếu kém, đặc biệt là học sinh khối 12.
- Kiểm tra GV HKII.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.
- Khối 12 hoàn thành nội dung trọng tâm    
GVBM

TTCM

GVCM
TTCM


    
05/2021    
- Tiếp tục tổ chức thao giảng, dự giờ.
- Đảm bảo chế độ điểm.
- Hoàn thành công tác thanh - kiểm tra GV.
- Cao điểm dạy phụ đạo học sinh yếu, kém HKII.
- Ôn tập HKII cho học sinh.
- Hoàn thành chương trình HKII.
- Tham gia coi thi, chấm thi, vào điểm HKII.
    
Cả tổ
GVBM
TTCM
GVBM
GVBM
    
06/2021    
- Thống kê chất lượng bộ môn.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách cuối năm.
- Xét thi đua HKII, cả năm học.
- Xét lên lớp, thi lại, ở lại, rèn luyện trong hè.
- Tổng kết năm học.
- Phê ký học bạ.
- Tham gia coi thi tốt nghiệp THPT. 
- Tham gia coi thi tuyển sinh vào lớp 10    
TTCM
Cả tổ
TTCM
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
GV được điều động
    
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Không 
Trên đây là kế hoạch năm học. trình BGH xét duyệt.
         Duyệt của BGH                            Lộc Ninh, ngày 9 tháng 9 năm 2020
                                                Tổ trưởng

                                        TÔ THỊ MỸ DUNG

                                

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Website liên kết
Văn bản

1389/SGDĐT-QLCLGD

V/v tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 151 | lượt tải:24

1367/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1 (từ ngày 20/4 đến 28/4/2024)

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 137 | lượt tải:112

1352/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trao "Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt" năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 220 | lượt tải:31

1347/SGDĐT-TTr

Công văn cử cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 140 | lượt tải:42

1028/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” năm 2024

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 140 | lượt tải:38
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây